Δευτέρα, Νοεμβρίου 20, 2006


Όλη η γνώση είναι αναπαράσταση.

Η ανθρώπινη δράση αποτελεί αναπαράσταση και παρούσα δράση μαζί.

Συνεχώς υποδυόμαστε ρόλους, αναπαράγοντας θέσεις και διατηρώντας στάσεις σύμφωνα με το 'σκηνικό' της πραγματικότητας που αντιλαμβανόμαστε.